Overslaan en naar de inhoud gaan

Digitalisering van het archief

Het museum heeft een bijzonder rijk archief. Meer dan 2.500 documenten bevatten een schat aan informatie over Fritz en Henriëtte Mayer van den Bergh, de collectie, het museum en het voormalige woonhuis naast het huidige museum. Deze bronnen worden stuk voor stuk geïnventariseerd, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Ook in binnen- en buitenlandse archieven zijn heel wat documenten van Fritz en Henriëtte bewaard. In 2021 en 2022 inventariseert, digitaliseert en ontsluit het museum het hele archief.

Een bijzonder museum met een rijk archief

Het Museum Mayer van den Bergh is een verzamelaarsmuseum. Net zoals The Frick Collection in New York, het Isabella Stuart Gardner Museum in Boston, het Musée Jacquemart André in Parijs of The Wallace Collection in Londen is het museum ontstaan uit een privécollectie.

Door hun specifieke ontstaansgeschiedenis beschikken de meeste verzamelaarsmusea over rijke archieven die belangrijke gegevens bevatten over hun grondleggers en collecties. Maar de archieven van verzamelaarsmusea zijn vaak moeilijk of niet toegankelijk.

Een vooruitstrevend project

Achter de schermen werkt het museum aan een vooruitstrevend project dat beoogt zijn historische archiefcollecties toegankelijk te maken voor het publiek. Het museum gaat daarbij een stap verder dan inventarisatie en digitalisering. Dankzij een projectsubsidie voor digitale collectieregistratie van de Vlaamse Overheid realiseert het een diepgaande ontsluiting van het rijke archief.

Het proces stap voor stap

  • Alle documenten worden geïnventariseerd en beschreven volgens internationale archiefstandaards.
  • Van alle documenten worden hoogwaardige digitale foto’s genomen.
  • De gedigitaliseerde documenten worden opgenomen in de beeldbank van de musea Antwerpen, zodat ze online raadpleegbaar worden.

De archiefbeschrijvingen worden online ontsloten en de gedigitaliseerde archiefstukken worden virtueel gekoppeld aan de kunstwerken en objecten in de digitale collectiecatalogus. Deze verdiepende ontsluiting is een bijzonder hulpmiddel voor onderzoekers en een meerwaarde voor de kennis over onze eigen collectie.

Stap voor stap

Januari 2021 – juli 2021

Alle documenten worden geïnventariseerd en beschreven volgens internationale archiefstandaards. Het gaat over:

  • 1.178 brieven, facturen, kwitanties en foto’s die Fritz en Henriëtte tussen 1879 en 1901 ontvingen van hun (inter)nationale correspondentiepartners en die betrekking hebben op het ontstaan van de collectie Mayer van den Bergh
  • 3 notitieboeken, namelijk Fritz’ adres- en aankoopboek en het inventaris van de 1898 gekochte collectie Micheli
  • 1.100 brieven, notities en diverse documenten van Fritz en Henriëtte betreffende de collectie, de creatie en het vroege beheer van het museum, alsook familiale aangelegenheden en Henriëtte’s liefdadigheidswerk
  • 93 brieven van Fritz en Henriëtte in binnen- en buitenlandse archieven (Universiteitsbibliotheek Gent, Archief en bibliotheek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Rijksarchief Beveren, Archief van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel, Zentralarchiv Staatliche Museen Berlijn, Universitätsbibliothek Bonn, Zentralbibliothek Zürich, Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen)

Alle documenten uit het museumarchief worden tijdens dit proces geordend en herverpakt in zuurvrij materiaal. 

Foto: Ans Brys

Juli 2021 – augustus 2021

Van alle documenten worden hoogwaardige foto’s genomen door een professionele partner met ruime expertise op vlak van de digitalisering van historische archiefcollecties.

September 2021 – december 2021

De gedigitaliseerde stukken worden ingevoerd in DAMS, de online beeldbank van de musea Antwerpen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief