Overslaan en naar de inhoud gaan

Marie de Batarnay du Bouchage en Maria op haar sterfbed (retabelfragment)

Terug van de tentoonstelling 'François 1er et l’art des Pays-Bas' in het Louvre (Parijs). Te bezoeken van 18.10.2017 t/m 15.01.2018.

De waardering van François I voor de Italiaanse kunst en de aanwezigheid van Italiaanse kunstenaars aan het Franse hof zijn voldoende bekend en bestudeerd. Met deze tentoonstelling brengt het Louvre een minder vertrouwd aspect onder de aandacht: het belang en de invloed van Nederlandse kunstenaars binnen de Franse Renaissance-kunst.

Niet alleen Italiaanse maar ook Nederlandse kunstenaars bepaalden mee de smaak van Franse opdrachtgevers en verzamelaars. Zoals Corneille de la Haye, afkomstig uit Den Haag (NL). Hij liet zich naturaliseren en was in Frankrijk als belangrijke portrettist gekend onder de naam Corneille de Lyon. Ondermeer zijn portret van Marie de Batarnay du Bouchage uit de collectie Mayer van den Bergh wordt getoond. Van de Meester van Amiens, een anonieme schilder die het Antwerps maniërisme in Frankrijk mee importeerde, gaf het Museum Mayer van den Bergh het retabelfragment met Maria op haar sterfbed in bruikleen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief