Overslaan en naar de inhoud gaan

Verzoeking van Antonius abt

Terug van de tentoonstelling 'Klavier. Virginalen, klavecimbels en orgels verbeeld in de 16de en de 17de eeuw' in het Snijders&Rockoxhuis (Antwerpen). Te bezoeken van 26.03.2022 t/m  26.06.2022.

Eén van de bijzondere kamers in het Rockox-Snijdershuis is de muziekkamer van de Portugese familie Duarte, Antwerpse handelaars in juwelen en diamant. Ze verzamelden schilderijen en muziekinstrumenten, musiceerden en gaven huisconcertjes in hun woning op de Meir. De tentoonstelling ‘Klavier’ sluit daarbij aan en focust op Antwerpen als klavecimbelstad waarbij muziekinstrumenten in dialoog treden met schilderijen.

Het Museum Mayer van den Bergh geeft een klavierdeksel in bruikleen. Daarop schilderde een navolger van Marten de Vos een Verzoeking van Antonius abt. Antonius zag af van alle wereldse genoegens en wijdde zijn leven aan gebed en contemplatie. Hij zit onder een boom met een opengeslagen bijbel. Links en rechts van hem staan de abtsstaf en het varken, zijn belangrijkste attributen. Op de achtergrond staat een kloosterkerk in lichterlaaie. Tijdens zijn meditatie wordt Antonius herhaaldelijk beproefd door kwelduivels in de meest wonderlijke gedaanten. Alle wereldse bekoringen passeren de revue maar Antonius is standvastig en weerstaat alle verleidingen. Heel toepasselijk voor deze tentoonstelling zijn de verschillende eigentijdse muziekinstrumenten die op het schilderij zijn afgebeeld. Eerder dan hemelse muziek weerklinkt waarschijnlijk een kakofonie van klanken om de heilige uit zijn concentratie te halen.

 

Expo

 

Ga naar

Meld je aan voor de nieuwsbrief